Blog

0

Specijalna ponuda za kreditiranje usluge čuvanja matičnih ćelija

Korisnik kredita:

 • Svako fizičko lice koje je državljanin BiH, kreditno sposobno, sa redovnim mjesečnim prihodima
 • Rok otplate
 • Do 7 godina
 • Kamatna stopa
 • Od 7,99% (EKS* 9,53%)
 • *EKS je efektivna kamatna stopa izračunata za iznos 2.090 EUR i maksimalni rok otplate kredita sa pripadajućim naknadama za klijente Banke – korisnike Paketa računa Trendi i Trendi PLUS. U EKS je uračunata mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa.

Mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa:

 • 1 KM
 • Instrumenti obezbjeđenja
 • Administrativna zabrana
 • 2 mjenice
 • Mogućnost ugovaranja Riziko životnog osiguranja kao dodatnog instrumenta obezbjeđenja.
 • Ukoliko je iznos naznačen na profakturi veći od 5.000 KM, kao dodatni instrument obezbjeđenja potreban je i min. jedan jemac.
 • Alternativa za administrativnu zabranu može biti trajni nalog.
 • Alternativni instrument obezbjeđenja

Životno osiguranje sa štednom komponentom kod UNIQA Osiguranja zamjenjuje sve ostale instrumente obezbjeđenja
Matične ćelije su ćelije koje se mogu razviti u veliki broj ćelija u našem tijelu te se stoga koriste u liječenju mnogih bolesti (leukemija, bolesti imunog sistema, itd.), a očekuje se da će u budućnosti njihova primjena biti još šira.

Porođaj je jedinstvena prilika za uzimanje matičnih ćelija iz krvi iz pupčane vrpce i uzorka pupčane vrpce djeteta, što predstavlja poseban vid staranja o budućem zdravlju djeteta.

Comments

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

© Copyright Ledenac d.o.o. 2011. Sva prava zadržana