O nama

U cilju unapređenja zdravlja i uvođenja novih, savremenijih terapeutskih mogućnosti na teritoriji RS, d.o.o. “Ledenac” (ZU Mediccare), započeo je saradnju sa Biobankom iz Ljubljane.

Ledenac je ovlašteni zastupnik Biobanke, prve privatne banka matičnih ćelija na prostorima bivše Jugoslavije, što podrazumjeva da se matične ćelije koje roditelji daju na čuvanje ne mogu koristiti u javne i istraživačke svrhe već samo, u slučaju potrebe, za njihovo dijete.

Ledenac ima pravo da prezentuje Biobanku na prostorima Republike Srpske, ugovara i sklapa ugovore sa budućim roditeljima o uzimanju matičnih ćelija iz pupčanika njihovih novorođenčadi.

Blizina Ljubljane i dobro organizovan prevoz, omogućavaju da u veoma kratkom roku, 3-4 sati od trenutka poroda, matične ćelije budu transportovane do odredišta, a što je jako bitno kada je u pitanju brojnost i kvalitet samih ćelija.

Za sada, matične ćelije se čuvaju u Ljubljani, a kad se za to steknu adekvatni uslovi, skladištit će se i u prostorijama d.o.o. “Ledenca” u Banja Luci.

Misija

Naša misija je osigurati kvalitet živih matičnih stanica za transplantaciju i regenerativnoj medicini i povećati svijest o matičnim ćelijama koje čuvaju život.

Vizija

Vodeća banka matičnih ćelija, koja se sve više bavi istraživačkim radom i daje svoj doprinos u borbi protiv rijetkih bolesti. Genetski materijal čuvamo kod nas.

Partneri

mediccare biobanka

© Copyright Ledenac d.o.o. 2011. Sva prava zadržana