Blog

 • 0

  Specijalna ponuda za kreditiranje usluge čuvanja matičnih ćelija

  Korisnik kredita: Svako fizičko lice koje je državljanin BiH, kreditno sposobno, sa redovnim mjesečnim prihodima Rok otplate Do 7 godina Kamatna stopa Od 7,99% (EKS* 9,53%) *EKS je efektivna kamatna stopa izračunata za iznos 2.090 EUR i maksimalni rok otplate kredita sa pripadajućim naknadama za klijente Banke – korisnike Paketa računa Trendi i Trendi PLUS. U EKS je uračunata mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa.

 • 0

  Matične ćelije-izvor zdravlja

    „Kada čovjek ovlada svim tajnama matičnih ćelija, biće to prava revolucija u modernoj medicini“ Krv iz pupčanika je najbogatiji izvor matičnih ćelija, a sam postupak uzimanja jednostavan i ne pretstavlja nikakav rizik ni za majku ni za dijete. Matična ćelija je pluripotentna ćelija koja ima osnovna svojstva: sposobnost samoobnavljanja, sposobnost diferencijacije i sposobnost proliferacije. U svijetu se već rutinski upotrebljavaju matične ćelije iz pupčane vrpce. U terapiji određenih bolesti, najčešće u slučaju malignih oboljenja, organskih poremećaja u stvaranju krvnih ćelija i liječenju pojedinih autoimunih oboljenja. Lista oboljenja se skoro svakodnevno uvećava zbog brojnih istraživanja u području regenerativne medicine i […]

 • 0

  U RS uskoro primjena matičnih ćelija

  Dana 03.06.2012.god. u prostorijama Zdravstvene ustanove Mediccare, Karadjordjeva 2, potpisan je Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji za primjenu matičnih ćelija u kliničkoj praksi, izmedju Ledenac d.o.o. iz Banjaluke i Biobanka iz Ljubljane, Republika Slovenija.

 • 0

  LjEKOVITE ĆELIJE

  LjEKOVITE ĆELIJE Matične ćelije mogu da obnove srce, jetru, kičmenu moždinu, da omoguće slijepima da progledaju, nepokretnima da prohodaju… Matične ili stem ćelije iz dana u dan sve su bitnija komponenta moderne medicine, dok je lepeza bolesti gdje se one mogu primjenjivati kao lijek sve šira. Ove ćelije koje se nalaze u ljudskom organizmu predstavljaju šansu za izliječenje bolesti i povrijeda koje dosadašnja medicina nije uspjela da izliječi. Njihova primjena već je zabeilježena u regenerisanju oštećenog srčanog tkiva poslije infarkta, liječenju multiple skleroze i vide se kao šansa da ponovo prohodaju osobe koje su zbog fizičkih oštećenja postale invalidi. Pored […]

 • 0

  MATIĈNE ĆELIJE-ELIKSIR ŽIVOTA

  Matične ili stem Matične ćelije iz dana u dan su sve bitnija komponentna moderne medicine . Naše tijelo je izgrađeno iz više od 200 različitih tipova ćelija koje izgrađuju tkiva i organe te osiguravaju sve potrebne životne funkcije, medjutim samo Maticne celije imaju moc regeneracije. Maticne ćelije stare 9 mjeseci su jedinstvene, na vrhuncu svoje moći, te se zato uzorak uzima prilikom poroda. Postupak uzimanja uzorka je bezbolan, pohranjivanje krvi pupcane vrpce predstavlja neprocjenjivu vrijednost i odlicna je investicija za zdravu budućnost vašeg djeteta. Istrazivanja i klinicke studije već traju na podrucju lijecenja povrijeda kicme, Parkinsonove i Alzheimerove bolesti, dijabetesa, […]

© Copyright Ledenac d.o.o. 2011. Sva prava zadržana