Procedura

Potencijalni klijenti – roditelji potpisuju Ugovor o pohranjivanju krvi u kancelarijama Ledenca. Nakon potpisivanja i uplate avansa u iznosu od 200 eura, roditelj dobija SET za prikupljanje krvi iz pupčane vrpce. Vaša je obaveza da na dan porođaja Set imate kod sebe i predate Vašem ginekologu.

U setu se nalazi Uputstvo za uzimanje krvi iz pupčanika.
Postupak uzimanja krvi iz pupčanika je potpuno bezbolan i siguran za majku i dijete i nikako ne utiče na tek porođaja.

Poslje porođaja se uzima i krv majke iz vene, na osnovu koje se kasnije u laboratoriji ustanoviti njezin virusološki status (HIV, Hepatitis B i C, te TPHA).

Poslije sakupljanja krvi iz pupčanika, poslije poroda, nazovite nas na poseban telefonski broj 065 24 24 24, da preuzmemo krvni uzorak. Set će do preuzimanja od strane ovlaštene osobe biti čuvan kod Vas u sobi.
Set čuvajte na sobnoj temperaturi (od +4°C do +25°C), u prostoru, koji nije izložen direktnoj sunčevoj svijetlosti, sve do preuzimanja seta od strane ovlaštene osobe Ledenca-Biobanke.
Sadržaju paketa priložena su i Zdravstvena anamneza (dvije stranice) i Identifikacioni obrazac, koje treba ispuniti i predati predstavniku Ledenac-Biobanke, prilikom preuzimanja uzorka. U paketu za uzimanje krvi iz pupčanika nalazi se i zatvorena koverta sa dokumentima za ovlašteno osoblje Ledenca-Biobanke, koje će preuzeti krvni uzorak. Molimo, da kovertu ne otvarate i predate je predstavniku kompanije Ledenac-Biobanke.
Poslije preuzimanja Ledenac-Biobanka će osigurati siguran transport uzorka krvi do laboratorije, gdje će se uzorak obraditi i pohraniti i dalje čuvati. Čim budu završene sve pretrage (2-5 sedmice poslje poroda), Ledenac će Vas obavjestiti o uspješnom uzimanju i pohranivanju krvi iz pupčanika i izdati račun za ostatak cijene sa rokom plaćanja deset (10) dana od dana izdavanja.

Poslije prijema kompletne uplate, iz ugovorenih obaveza plaćanja, primit ćete Certifikat o pohranjivanju pupčane krvi na ime vašeg djeteta.

U svakom momentu klijent nas može kontaktirati i imati našu podršku. Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju, na telefonskom broju: 051 300 466 i 065 24 24 24
ili na e-adresi info@ledenac.com ili info@biobanka.si

© Copyright Ledenac d.o.o. 2011. Sva prava zadržana